top of page
Boken_Har_Kommit.jpg
Utsida_Klar.jpg

I boken Molly & Sixtens vårtermin följer vi barnen genom utvecklingssamtal, brandövningar, idrottslektioner och undervisningspass.

Böckerna om Molly & Sixten är skrivna ur barnens perspektiv. Molly är en känslig flicka med behov av trygghet och förutsägbarhet. Hon funderar mycket och drabbas ofta av stora känslor som hon behöver hjälp med att hantera. Detta är omgivningen olika bra på.

 

Hennes bästa vän Sixten verkade först lite märklig men nu är barnen oskiljaktiga. Sixten har svårt för förändring och följer sitt eget stora, varma hjärta, hellre än vad vuxna förväntar att han ska göra. Sixten blir Mollys röst när hon behöver det medan hon skänker honom trofast vänskap, tålamod och förståelse.

 

Under vårterminen förklarar Sixten att han har autism och barnen i klassen får fundera över och prata om vad det innebär. 

Dessa böcker bidrar till igenkänning och förståelse för våra olikheter. Kapitlen väcker diskussion och manar till samtal kring hur barn och vuxna i berättelsen reagerar och försöker lösa situationerna som uppstår i klassen. Olika synvinklar kommer upp och man får chans att tala om situationer med både utifrån- och inifrånperspektiv.

 

Detta är en bok som passar att läsa högt, med ett eller flera barn med alla olika funktionsvariationer, i skolan, på fritids eller hemma. En efterlängtad fortsättning på berättelsen om livet i familj och skola för NPF-familjer.

Avslutningsdagsdans.png
Drake_1.png
Untitled_Artwork.png

ISBN: 9789152758977

Antal sidor: 324

Ålder: 6-9 år

Sharpened Color Pencils
Kids in Vegetable Farm

"Vuxna och lärare borde läsa Molly och Sixten så att de kan lösa problemen när de hamnar i dem." Mika, 9 år

"Jag tror det kan vara ett bra diskussionsunderlag för skolor/ klasslärare som har barn med särskilda behov i sitt arbetslag."

Girl Reading a Book

"Jag har skrattat högt vid flera tillfällen i boken där jag känt igen mig. 

Boken lämpar sig för högläsning eftersom det händer så mycket roliga saker i varje kapitel. 

Du har verkligen fått med barnens egenskaper, personligheter och kreativa tänkande."

Happy Children

"Vilken jättefin bok! Jag kunde  inte sluta läsa!"

"Vad jag fastnat för speciellt är ditt sätt att beskriva sensoriska upplevelser."

bottom of page